Διεθνείς συνεργασίες

Η Προοπτική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών δικτύων και λειτουργεί ως άμεσος ή αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα αυτών των δικτύων όπως η Global VAT Compliance, η ICON Wirtschaftstreuhand GmbH, η Global Tax Network, η The VAT Consultancy για φορολογικά θέματα.

Από το 2005 είναι μέλος της INTEGRA INTERNATIONAL, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών με ειδίκευση στα λογιστικά και στα φορολογικά θέματα. H INTEGRA INTERNATIONAL έχει σήμερα πάνω από 130 μέλη – εταιρείες παγκοσμίως σε 74 χώρες. Οι μέτοχοι της εταιρείας αλλά και στελέχη της συμμετέχουν σε φορολογικά workshops και ευρωπαϊκά/παγκόσμια συνέδρια που διοργανώνονται από την INTEGRA INTERNATIONAL.

Από το 2010 είναι μέλος του οργανισμού της ADP, ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού με περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες σε 140 χώρες.

Η εταιρεία μέσω αυτών των συνεργασιών παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τους συνεργάτες της σ’ όλες τις χώρες για θέματα όπως ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, συμβουλές σε φορολογικά θέματα, αλλά και σε θέματα μισθοδοσίας για δραστηριότητες αυτών στο εξωτερικό.

Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση  του διεθνούς δικτύου ώστε οι πελάτες και οι πιθανοί μελλοντικοί πελάτες να διασφαλίζουν την υποστήριξη των αναγκών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προοπτική Α.Ε. – Μέλος των διεθνών δικτύων

Integra International Mark