Υπηρεσίες Λογιστικής
& Φορολογικής Υποστήριξης

Κατανοούμε τους στόχους σας
Εστιάζουμε στην επιτυχία σας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Εστιάζουμε στην καινοτομία – ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Για περισσότερα από 40 χρόνια ειδικευόμαστε στην παροχή φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και κάθε μεγέθους. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστηρίων. 

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εντοπίζουμε έγκαιρα τις ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενοι το ισχύον φορολογικό πλαίσιο.

Μία αποτελεσματική φορολογική στρατηγική μπορεί να βοηθήσει, αφενός να μειώσετε τη φορολογική σας επιβάρυνση, αφετέρου να βελτιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας, συνθήκη που θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε σημαντικά την επιχείρησή σας.

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στη διαχείριση μισθοδοσίας και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Το τμήμα μισθοδοσίας της εταιρείας,  υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες, προσαρμόζεται στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, παρέχει άμεσες λύσεις προς τους πελάτες της, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στεκόμαστε αρωγοί στα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας στην παροχή συμβουλών, προσφέρει τη γνώση και την υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Τα στελέχη που απαρτίζουν το τμήμα, ειδικεύονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Global Mobility

Αξιοποιήστε με σιγουριά τις διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.  Στηρίζουμε αποτελεσματικά τη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική σας & την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Η Προοπτική Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική και υπηρεσίες μισθοδοσίας σε επιχειρήσεις με αποσπασμένο προσωπικό (Expats – Shadowpayroll). Η μετακίνηση/απόσπαση προσωπικού είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται σωστή καθοδήγηση τόσο της επιχείρησης όσο και του φυσικού προσώπου/ εργαζόμενου και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη.

Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, με πολυετή, επιτυχημένη πορεία σε ελληνικές επιχειρήσεις και ομίλους, όλων των κλάδων.  Επιπλέον, τα στελέχη μας διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο στην επίλυση οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών ζητημάτων,  όσο και στη διαχείριση μισθοδοσίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με μόνιμο μέλημα, την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών από τα έμπειρα στελέχη και συνεργάτες μας, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση τους, με οδηγό τις εξελίξεις στην εγχώρια και ξένη αγορά.

Νέα

Αλληλεγγύα ευθύνη των διοικούντων Νομικά πρόσωπα όπως ο Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος…

Ενδοομιλικές Συναλλαγές ΦΕΚ Β 4806 και Απόφαση Α.1107/2023.

Τροποποίηση στοιχείων ακινήτων 2023

Newsletter