Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η Προοπτική λειτουργεί ειδικό τμήμα για παροχή φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα. Το τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα κάθε ιδιώτη, αντιμετωπίζει κάθε περίσταση ξεχωριστά, με υπευθυνότητα και κατανόηση. 

Η Προοπτική παρέχει:

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3
 • Yποβολή δηλώσεων στοιχείων ακίνητων Ε9
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας
 • Φορολογικός εκπρόσωπος σε φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στη Ελλάδα και να ενταχθούν σε διατάξεις φορολογικής ελάφρυνσης
 • Εξέταση ζητήματος φορολογικής κατοικίας
 • Υποβολή Δήλωσης Πόθεν Έσχες

Φορολογική Υποστήριξη σε ιδιώτες πελάτες 

 • Φόροι κληρονομιάς
 • Φόροι από δωρεές
 • Φόροι εισοδημάτων ή κεφαλαιουχικών κερδών
 • Σχεδιασμός μεταβίβασης περιουσίας σε κληρονόμους για την αποφυγή επιπρόσθετων φόρων

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.