Φορολογικός Σχεδιασμός

Στο σύγχρονο επιχειρείν, ο φορολογικός σχεδιασμός και οι φορολογικές στρατηγικές πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης κάθε επιχείρησης. Μία αποτελεσματική στρατηγική μπορεί να σας βοηθήσει αφενός να μειώσετε τη φορολογική σας επιβάρυνση και να βελτιστοποιήσετε τα καθαρά κέρδη σας, αφετέρου να σας επιτρέψει να αναπτύξετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας.

Η Προοπτική διαθέτει την εμπειρία να εντοπίζει, μέσα από ένα φορολογικά αποδοτικό πρίσμα, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Στη σημερινή πραγματικότητα, ο καλύτερος φορολογικός σχεδιασμός είναι κάτι που αποτελεί ζητούμενο πολλών, οι οποίοι διαθέτουν εισόδημα από πολλές πηγές ή σημαντική ακίνητη περιουσία, καθώς καλούνται να αποφασίσουν, σε ποιον τομέα θα ήταν προτιμότερο να επενδύσουν. 

Η Προοπτική αντιλαμβάνεται ότι η επιθυμία του ιδιοκτήτη της κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δομή της, είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και ταυτόχρονα να εκμεταλλεύεται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρέχουν οι φορολογικές διατάξεις, όταν αυτές συνδυάζονται με τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπουν.

Η ομάδα των φοροτεχνικών της εταιρείας αναλύοντας ξεχωριστά την περίπτωση κάθε πελάτη, συνδράμει με τη γνώση της στον φορολογικό σχεδιασμό (tax planning) κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται.

Ακόμη και αν δεν πρόκειται για νέα επιχείρηση, ο στόχος παραμένει η μέγιστη συμβολή στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η Προοπτική παρέχει:

  • Έλεγχο προηγούμενων ετών και υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
  • Ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων και πρόβλεψη φόρων
  • Φορολογικό σχεδιασμό για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
  • Παρακολούθηση των ταμειακών ροών της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζονται τα κέρδη της επιχείρησής σας και να περιορίζεται το φορολογικό κόστος

Τα Πλεονεκτήματα μας

  • Διασφάλιση από φορολογικούς κινδύνους
  • Παροχή στοχευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών φορολογικού σχεδιασμού
  • Αξιοποίηση των φορολογικών νόμων προς όφελος της επιχείρησής σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.