Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας και των εργατικών διατάξεων που ισχύουν είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση. Οι συχνές μεταβολές των εργατικών θεμάτων και η εξέλιξη στα θέματα  μισθοδοσίας διαμορφώνουν την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Το μισθολογικό κόστος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κόστη ενός οργανισμού και ο υπολογισμός του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Η Προοπτική διαθέτει ειδικό τμήμα μισθοδοσίας και παρέχει άμεσες λύσεις προς τους πελάτες της. Έχοντας την ευκαιρία να συνεργάζεται με εταιρείες διαφόρων μεγεθών και προερχόμενες από ποικίλους κλάδους, τα στελέχη της διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να καλύψουν κάθε ανάγκη της εταιρείας σας σχετικά με την έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.

Η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση της εργατικής νομοθεσίας από τα στελέχη του τμήματος αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του. Η Προοπτική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη διεθνών εταιρειών παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς διεθνής και εγχώριους οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

Η Προοπτική παρέχει:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Συμβουλές σε Ασφαλιστικά – Εργατικά θέματα και υποστήριξη σε θέματα Επιθεώρησης Εργασίας
 • Σενάρια μισθοδοσίας- Προβλέψεις Κόστους
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
 • Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση Sepenet
 • Δήλωση Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας
 • Ενημέρωση για τις αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Εκπροσώπηση, διαχείριση και επίλυση ζητημάτων με Δημόσιες Υπηρεσίες – Οργανισμούς – Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Μισθοδοσία εργαζόμενων σε διατάξεις φορολογικής ελάφρυνσης

Τα Πλεονεκτήματα μας

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
 • Ακρίβεια & αξιοπιστία
 • Διασφάλιση εχεμύθειας

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.