Η εταιρεία μας

Η Προοπτική ιδρύθηκε ως λογιστική εταιρεία το 1984. Σήμερα αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες στον οικονομικό τομέα, παρέχοντας συμβουλές επί λογιστικών- φορολογικών θεμάτων και θεμάτων μισθοδοσίας.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στην προσωπική επαφή με τους πελάτες, στην άμεση ανταπόκριση για τη λύση των προβλημάτων τους, στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, στη συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού και των συνεργατών. Η σαραντάχρονη ανοδική πορεία της συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τον ίδιο ρυθμό, παρέχοντας υπηρεσίες και δίνοντας λύσεις σε πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.


company

Το πελατολόγιο της εταιρείας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός τομέας, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση ακινήτων κλπ.

Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων για εξειδικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας, τα τελευταία 15 χρόνια δημιούργησε ανεξάρτητο τμήμα μισθοδοσίας. Η στελέχωση του τμήματος πραγματοποιήθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό, δίνοντας έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

H Προοπτική για να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της, την αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τις γενικότερες λειτουργικές ανάγκες της, στεγάζεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας.

Κριτήριο για την επιλογή του χώρου δραστηριοποίησής της αποτελεί τόσο η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της,  όσο και η εύκολη πρόσβαση αυτών και του ανθρωπίνου δυναμικού της στους χώρους εργασίας.

Φιλοσοφία- Όραμα- Στόχος

Η υποστήριξη του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης δεν έχει ανάγκη τον λογιστή που απλώς θα αναλύει και θα καταχωρεί λογιστικά στοιχεία. Απαιτεί ένα λογιστή που θα είναι δίπλα στον επιχειρηματία, θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες, θα δίνει τις κατάλληλες συμβουλές και θα προτείνει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η φιλοσοφία της Προοπτικής έχει διαμορφωθεί και αναπτύσσεται στη βάση της προσήλωσης στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ανταποκρινόμενη με αμεσότητα και ειλικρίνεια στις απαιτήσεις των πελατών της σεβόμενη την εταιρική τους κουλτούρα και αξιοποιώντας με το καλύτερο τρόπο την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στόχος είναι η εταιρεία Προοπτική να παραμείνει μέσα στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες  παρέχοντας υψηλής ποιότητας λογιστικών, φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Ακολουθώντας το σύγχρονο πνεύμα, καθίσταται σημαντικός ο  παράγοντας της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας στη “κουλτούρα” της επιχείρησης,  αναγνωρίζοντας τα οφέλη που αναδεικνύονται από την δραστηριοποίηση ατόμων με διαφορετική ταυτότητα φύλου, φυλής, εθνότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Όραμα της εταιρείας είναι οι πελάτες να ταυτίζουν την εταιρεία  με τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα, τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια. Όραμα για τους ανθρώπους της Προοπτικής είναι η συνεχής εξέλιξη και η διατήρηση ομαδικού πνεύματος μεταξύ τους.