Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Για τους φορολογούμενους, η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί έναν τομέα συμμόρφωσης υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδελεχή έλεγχο των Φορολογικών Αρχών, σε συνάρτηση με τη γενικότερη στρατηγική φορολογικού ελέγχου που αυτές ακολουθούν.

Η τεκμηρίωση της αρχής των ίσων αποστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, έχει καταστεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον τομέα της διεθνούς φορολογίας.

Η τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) αποτελεί μια διαδικασία που χρόνο με τον χρόνο ενδιαφέρει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Η Προοπτική με ιδιαίτερα πλούσια εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους αλλά και σε εξειδικευμένους ελέγχους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, διαθέτει εσωτερικό τμήμα για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους με αποκλειστικό στόχο τη διαρκή υποστήριξη προς τους πελάτες της.

Η Προοπτική παρέχει:

  • Υποστήριξη τεκμηρίωσης διασυνοριακών και εγχώριων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Προετοιμασία Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Υποβολή γνωστοποίησης ΕΑΧ Country by Country reporting (CBC)
  • Αξιολόγηση συμμόρφωσης υφιστάμενου φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Τα Πλεονεκτήματα μας

  • Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φορολογικών παγίδων με στόχο την εκμετάλλευση των παρεχόμενων από τη νομοθεσία ευκαιριών
  • Εμπειρία σε εξειδικευμένους ελέγχους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Εμπειρία στα συγκριτικά στοιχεία με εταιρείες αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.