Η ομάδα μας

Ιδρυτές – Μέτοχοι

Οι ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρείας είναι τρεις φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά στην εταιρεία από την ίδρυση της έως και σήμερα.

Οι σπουδές τους σε λογιστικά, οικονομικά και θέματα επιχειρηματικότητας αποτέλεσαν την αφορμή για την ίδρυση της εταιρείας Προοπτική Α.Ε. Η διαρκής ενασχόληση τους με τη λογιστική και φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων,  η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τους σε νόμους και διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και η αμεσότητα που διαθέτουν με τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι τα στοιχεία που καθιέρωσαν την Προοπτική στον λογιστικό και φοροτεχνικό κλάδο.

Στόχος των ιδρυτών είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας, η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, η δημιουργία των μελλοντικών στελεχών της εταιρείας, η περαιτέρω καταξίωση της στην αγορά και η διατήρηση των αξιών που διαμόρφωσαν τη μέχρι σήμερα πορεία της.

Placeholder

Founding- Managing partner

giannopoulos@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 103

Placeholder

Founding- Managing partner

loligiannis@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 110

Placeholder

Founding Partner

fokianos@prooptikisa.gr

2103318855 – εσωτ. 106

Νέα Στελέχη

Placeholder

Partner – International Liaison Manager

giannopoulosg@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 205

Placeholder

Partner

giannopoulou@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 108

Placeholder

Partner – HR Manager

loligianni@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 107

Οι Άνθρωποί μας

Placeholder

Senior Accountant – Tax Manager

parliaros@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 113

Placeholder

Transfer Pricing & Quality Assurance Manager

tragopoulos@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 115

Placeholder

Senior Accountant – Tax Manager

avgerinou@proptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 104

Placeholder

Senior Accountant – Tax Manager

togias@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 120

Placeholder

Senior Accountant- Tax Manager at Government and Public Sector

halikias@prooptikisa.gr

2103318855

Placeholder

Senior Accountant – Tax Manager

panatsias@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 203

Placeholder

Payroll – Manager

papageorgiou@prooptikisa.gr

2103318855- εσωτ. 102