Γιαννόπουλος Νικόλαος

Founding- Managing partner

giannopoulos@prooptikisa.gr

Οικονομολόγος / Λογιστής Α’ Τάξης

Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

O Νίκος συμβουλεύει τους πελάτες για ένα ευρύ φάσμα φορολογικών και λογιστικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα όπως φόρο εισοδήματος εταιρειών και παρακράτηση φόρων.

Εξειδικεύεται επίσης στην παροχή συμβουλών πελατών σε θέματα ΔΠΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας μετατροπής ΔΠΧΠ.