Μετακίνηση Προσωπικού

Τα τελευταία χρόνια το τμήμα μισθοδοσίας, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση μετακίνησης του προσωπικού των εταιρειών, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες μισθοδοσίας για αποσπασμένο προσωπικό (Expats – Shadowpayroll).

Η μετακίνηση/απόσπαση προσωπικού είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται σωστή καθοδήγηση τόσο της επιχείρησης όσο και του φυσικού προσώπου/ εργαζόμενου, ιδιαίτερα αν αφορά υψηλόβαθμα στελέχη. Η διαχείριση των εξειδικευμένων αυτών περιπτώσεων, πραγματοποιείται σε συνεργασία του τμήματος μισθοδοσίας και του φορολογικού τμήματος, ταυτόχρονα.

Η Προοπτική παρέχει:

 • Υπηρεσίες υποστήριξης σε αποσπασμένο προσωπικό για εγχώριους πελάτες που επιθυμούν να αποσπάσουν εργαζόμενους σε άλλη χώρα, εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς συνεργασίες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σε πελάτες του εξωτερικού για την ένταξη του προσωπικού στην Ελλάδα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν/ κατά τη μεταφορά αποσπασμένου προσωπικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την έξοδο αποσπασμένου προσωπικού από την Ελλάδα
 • Εξέταση ζητήματος φορολογικής κατοικίας
 • Υπηρεσίες μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
 • Υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας & πρόβλεψη κόστους
 • Υπηρεσίες εξέτασης παρακράτησης φόρου
 • Ελαχιστοποίηση και διαχείριση διεθνών περιπλοκών στο φορολογικό προφίλ της επιχείρησής σας
 • Συμβουλές για ασφάλιση
 • Εξέταση υποθετικού φόρου και εξέταση εξισορρόπησης φόρου
 • Υπηρεσίες έκδοσης ΑΦΜ/ ΑΜΚΑ/ ΑΜΙΚΑ & Κάρτας Ευρωπαίου Πολίτη

Τα Πλεονεκτήματα μας

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Εμπειρία και άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα των πελατών
 • Άμεση συνεργασία των τμημάτων μισθοδοσίας και φορολογίας της επιχείρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.