Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η Προοπτική παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα με στόχο έναν πλήρη σχεδιασμό φορολογικής υποστήριξης και θωράκισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Προοπτική μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κατά την εναρμόνηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσφέροντας πρακτική υποστήριξη για την ομαλή μετάβαση. Υπάρχει στενή συνεργασία με τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου για την επιχείρηση.

Η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και οι υπηρεσίες προσαρμόζονται και παρέχονται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησής σας. Αυτό επιτρέπει να αποκτηθεί εικόνα για το πώς λειτουργεί η κάθε επιχείρηση και δίνει τη δυνατότητα για παροχή ορθών συμβουλών που δύναται να ενισχύσουν την ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης.

Η Προοπτική παρέχει:

  • Οικονομικό έλεγχο επιχειρήσεων
  • Διαχειριστικό έλεγχο
  • Εσωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων
  • Ελέγχους εταιρικών οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
  • Ελέγχους ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)

Τα Πλεονεκτήματα μας

  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
  • Εκτίμηση των αναγκών των επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.