Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστούν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Στόχος για κάθε επιχείρηση αποτελεί η μεγιστοποίηση του κέρδους και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Η πλήρης κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε δράση, σε συνδυασμό με την καίρια υλοποίηση των επιχειρησιακών μοντέλων, είναι σημαντικοί παράγοντες που δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα και οδηγούν εγγυημένα σε επιτυχημένη αναδιάρθρωση των δομών της επιχείρησης.

Η Προοπτική διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και τη μέθοδο, ώστε να συνδράμει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις, σε καθημερινή βάση. Το συμβουλευτικό τμήμα της εταιρείας, αποτελούμενο  από στελέχη που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα στελέχη της είναι εφοδιασμένα με γνώσεις και εμπειρία δεκαετιών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις κάθε είδους, διαθέτουν την ικανότητα να καλύπτουν αποτελεσματικά τις συμβουλευτικές σας ανάγκες.

Η Προοπτική παρέχει:

  • Συμβουλές για συγχωνεύσεις, μετατροπές και απορροφήσεις εταιρειών
  • Συμβουλές για αποσχίσεις κλάδων επιχειρήσεων
  • Φορολογικό Due diligence
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή της κοστολόγησης
  • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων
  • Οργάνωση επιχείρησης
  • Υποστήριξη στη συμμετοχή δημόσιων διαγωνισμών και σε έργα χρηματοδότησης

Τα Πλεονεκτήματα μας

  • Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες με κοινό στόχο της εξέλιξη της κάθε επιχείρησης
  • Συνεργασία με μεγάλα και αξιόπιστα ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών
  • Παροχή άμεσων και ολοκληρωμένων λύσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.