Γιαννοπούλου Λουκία

Partner

giannopoulou@prooptikisa.gr

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε Διεθνές Εταιρικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας και εργάσθηκε στο εξωτερικό σε διεθνείς εταιρείες σε τμήμα έμμεσης φορολογίας.

Η Λουκία ειδικεύεται στην οργάνωση του λογιστηρίου και σε θέματα reporting ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Η συνεχής μετακίνηση προσωπικού λόγω της παγκοσμιοποίησης και των νέων μοντέλων εργασίας, την οδήγησαν στην εξειδίκευση επί θεμάτων φορολογίας και μισθοδοσίας αποσπασμένου προσωπικού από το εξωτερικό στην Ελλάδα και αντίστροφα.