Τραγόπουλος Νίκος

Transfer Pricing & Quality Assurance Manager

tragopoulos@prooptikisa.gr

Πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά με MBA στο Hellenic College.

Ο Νίκος ειδικεύεται σε θέματα λογιστικής, φορολογίας, reporting και χρηματοοικονομικών αναλύσεων, υποστήριξης/ εναρμόνισης προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας. Ειδικεύεται σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing). Είναι υπεύθυνο μέλος της ομάδας της εταιρείας στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση των πελατών στα ελληνικά προγράμματα.