Αυγερινού Κωνσταντίνα

Senior Accountant - Tax Manager

avgerinou@proptikisa.gr

Πτυχιούχος Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών

Η Κωνσταντίνα ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εταιρειών (εσωτερικού και εξωτερικού), κεφαλαίου, χαρτόσημου και ΦΠΑ.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα οργάνωσης λογιστηρίου και λογιστικών / φορολογικών συμβουλών και έχει εργασιακή εμπειρία σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (Mydata).