Λολιγιάννη Ζωή

Partner – HR Manager

loligianni@prooptikisa.gr

Πτυχιούχος Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

Συνέχισε την εκπαίδευσή της με σεμινάρια Μισθοδοσίας και Φορολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Ζωή έχει εμπειρία στην τήρηση λογιστηρίου πελατών και σε συμβουλές επί φορολογικών θεμάτων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων καθώς και σε θέματα μισθοδοσίας. Οι νέες ανάγκες λόγω της εισαγωγής των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων από τις Φορολογικές Αρχές, την ώθησαν στην στενή παρακολούθηση της νέας πραγματικότητας των Mydata και στην εξειδίκευση επί του θέματος.