Φωκιανός Δημήτρης

Founding Partner

fokianos@prooptikisa.gr

Οικονομολόγος / Λογιστής Α’ Τάξης

Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σε φορολογικά θέματα για δημιουργία ευέλικτων λύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην μεγιστοποίηση της ασφάλειας της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.