Ασφάλιση ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Ασφαλιστικές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικών εισφορών για ΕλεύθερουςΕπαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους συνολικά για Κύρια Σύνταξη, Εισφορά Υγείας ανά κατηγορία:

  • Ειδική Καητγορία 138,15 μηνιαίως ευρώ
  • 1η κατηγορία 230,25
  • 2η κατηγορία 276,31
  • 3η κατηγορία 331,13
  • 4η κατηγορία 398,02
  • 5η κατηγορια 476,96
  • 6η κατηγορία 620,60