Δήλωση Ε9

Για το έτος 2023 οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν στοιχεία των ακινήτων τους στη δήλωση Ε9 εμπρόθεσμα και χωρίς προστιμο μέχρι και την 30.06.2023 . Ο οφειλόμενος φόρος ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε δόσεις μεχρι 28.02.2024.