Μεταβίβαση ακινήτου

Απο 28.03.2023 κατά την μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία ο αγοραστής παύει να ευθύνεται αλληλεγγύως με τον πωλητή για την πληρωμή παλαιότερων οφειλών ΕΝΦΙΑ ,Φόρου δωρεάς η και κληρονομιάς που βαρύνουν το ακίνητο.