Νέο ανώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών

Από 1 Ιανουαρίου 2023 το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς εργοδοτών και μισθωτών ανέρχεται στο ποσό των 7.126,04 ευρώ.